Formulier Herroepingsrecht

Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

  • Aan 
    Punt Komma
    Bovenste Straat 57B
    6101EH Echt 
  • admin@mimaru.online
    0475-550999

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

  

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                    — Bestelnummer :

    

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

  

— Naam/Namen consument(en) 

  

— Adres consument(en) :

  

— IBAN Rekeningnummer:

  

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

  

— Datum(DD-MM-YYYY):

  

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Winkelmand
There are no products in the cart!
Continue Shopping
0